Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Industrial washing

Simplex 100-120

Cleaning devices

Cleaning device on order Stabil Inox

Liquids

Liquids and replacement system

Rivets and riveting tools

Rivets and riveting tools

Čistící a konzervační kapaliny TOREN

Čisticí, mycí a odmašťovací kapaliny Toren jsou světově jedinečnými prostředky, které v jednom kroku zaručují očištění výrobku a současně jeho mezioperační protikorozní ochranu.

Organické mycí kapaliny Toren 141 a 145 nikdo jiný nevyrábí. Tyto prostředky mimo vysoké mycí a odmašťovací účinnosti zakonzervují a dlouhodobě ochrání kovy proti korozi, přičemž povrch po odpaření rozpouštědla zůstává suchý a nelepivý. S výhodou se používají i na expediční ochranu.

Toren 761-1 a Toren 762-1 jsou biologicky rozložitelné vodní kapaliny nejvyšší technické úrovně. Obsahují látky, které omezují negativní účinek tvrdé vody, dále prostředky pro pasivaci kovů a inhibitory koroze pro mezioperační ochranu. Výborně odlučují jak mechanické nečistoty, tak odstraněné mastné znečištění (zbytky obráběcích emulzí, konzervační oleje, vazelínu, karbon apod.). Přestože tyto vodní prostředky v sobě obsahují i odpěňující složku, je na některých mycích zařízeních zapotřebí přidat vhodný odpěňovač.

Dále nabízíme odrezovač a pasivátor Toren 251-1 a čistící kapalinu Toren 745-1, která je vhodná k čištění kovových výrobků ze slitin mědi (bronz, mosaz, měď).

Sortiment

Kompletní katalog z výstavy 2010 si můžete stáhnout zde.

Aplikační tabulky

Pro Vaší lepší orientaci jsme připravili 2 tabulky použití čistících a konzervačních kapalin TOREN:

 • Aplikační tabulka - PDF, XLS
 • Aplikační tabulka přehled - PDF, XLS

Separátor na spáry Toren 892-6

Určení:

TOREN 892-6 je vysoce biologicky odbouratelný vodný separátor pro svařování. Současně obsahuje pasivátory a inhibitory koroze, které účinně chrání místo svaru proti korozi. Prostředek může být použit i pro dlouhodobou konzervaci výrobků proti korozi. Neobsahuje silikony. Separátor chrání svar a jeho okolí proti ulpívání odletujících kapek kovu. Ty se po ukončení snadno z povrchu odklepnou, nebo opráší, aniž by zanechaly po sobě stopy na svařenci. Prostředek je vhodný jak pro automatické, tak ruční svařování, elektrickým obloukem, ale může být použit i pro svařování plynem.

Aplikace:

Před upotřebením je vhodné prostředek promíchat. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní přípravek, který tvoří současně pravé i nepravé roztoky, některé dlouhé molekuly jsou rozpuštěny ve formě mycel a jeví se jako kal. Tato nehomogenita nijak negativně neovlivňuje použití přípravku ani nedochází k zanášení filtrů a trysek. Všechny molekuly jsou menší než jeden mikron.

Prostředek se nanáší do místa svaru a jeho okolí nástřikem (ručním nebo robotizovaným), ponorem, štětkou případně hubkou.

Usazené kapky kovu na povrchu svařence se po ukončení svařování odstraní odklepnutím, setřením štětkou nebo kartáčem, nebo špachtlí.

Separátor současně výborně chrání proti korozi. Může proto být použit i pro dlouhodobou antikorozní ochranu výrobku. Dokud nedojde k jeho umytí, je povrch kovu ochráněn. Použité inhibitory koroze mají úbytek 3% za 1 rok, při uložení v zastřešeném skladu. Proto je možné tímto způsobem výrobek chránit až po dobu 10 let.

Separátor je možné umýt běžnými polárními rozpouštědly, jako je líh, aceton, etylacetát apod. Umytí však musí být důkladné. Proto doporučujeme použít čistou vodu z vodovodního řádu, která prostředek chemicky rozloží během několika sekund a ten pak jde velice dobře smýt.

Výhody:

 • Separátor byl zkoušen řadou světových výrobců svařovací techniky, několika nezávislými svářečskými institucemi a mezinárodními výrobci. Byl vyhodnocen jako nejlepší na Evropském trhu.
 • Obsahuje pasivátory, které chrání povrch kovu chemickou reakcí.
 • Obsahuje inhibitory koroze
 • Do okamžiku dokud není umyt (tekoucí nebo zkondenzovanou vodou) chrání povrch výrobku proti korozi. A to dlouhodobě, v horizontu 10 let, pokud je výrobek uložen v zastřešeném skladu.
 • Netoxický
 • Vysoce biologicky rozložitelný. Je rozložitelný samotnou vodou z vodovodního řádu.
 • Má odmašťovací schopnost.
 • Snadno umyvatelný vodou

Upozornění:

Prostředek TOREN 892-6 je dráždivý, protože má odmašťovací schopnost. Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při potřísnění pokožky, umýt po práci čistou vodou bez použití mýdla a pak ošetřit reparačním krémem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou a vyhledat lékaře.

Separátor je nutné skladovat v plastových PE obalech.

S ohledem na obsah protikorozních účinných látek, které mohou způsobovat barevnou změnu povrchu, je nutné před jeho nasazením do výroby provést ověřovací zkoušky. To platí zejména pro svařování barevných kovů.

Separátor neředit. Snížení koncentrace prostředku vede ke zhoršení užitných vlastností, a pokud by se ředění provedlo běžnou vodou, dojde k jeho rozkladu!

Prostředek má schopnost sedimentovat. Je proto vhodné jej před použitím promíchat.

Účinné látky:

Směs esterů vyšších mastných kyselin, benzaminové inhibitory koroze.

Balení:

Separátor se dodává v 1 m 3 IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v plastových PE nádobách mimo dosah sálavého tepla a UV záření. Skladovací teplota 4 – 40°C.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Kapalný separátor Toren 892-5

Určení:

TOREN 892-5 je vysoce účinný a biologicky odbouratelný separátor určený pro ochranu trysek svařovacích aparátů před zanesením. Neobsahuje silikony. Separátor chrání povrch trysky a její okolí proti ulpívání odletujících kapek kovu. Ty se po ukončení snadno z povrchu odklepnou, nebo opráší, aniž by zanechaly po sobě stopy. Prostředek je určen pro plnění do aerosolových sprejů. Ale také může být použit do svařovacích automatů, které mají nanášení tlakovým vzduchem zaručujícím dobré rozprášení separátoru. Důležité je, aby nevznikaly velké kapky jako u mechanických rozprašovačů. Výhodou je, pokud má svářecí tryska možnost profouknutí vzduchem nebo plynem, aby došlo k utržení případných kapek vzniklých silným nánosem separátoru a zabránění úkapům na svařovaný materiál.

Aplikace:

Prostředek se nanáší na trysku svařovacího aparátu z aerosolového spreje, nebo pomocí rozprašovací tlakové trysky. Nanášené množství se volí tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek na trysce a tím k úkapům.

Separátor je možné umýt běžnými polárními rozpouštědly, jako je líh, aceton, etylacetát apod.

Výhody:

 • Separátor byl zkoušen výrobci svařovací techniky a několika nezávislými svářečskými institucemi. Jeho účinnost a trvanlivost byla vyhodnocena o 50-100% lepší než nejlepší evropský prostředek
 • Netoxický
 • Vysoce biologicky rozložitelný

Upozornění:

Prostředek TOREN 892-5 je dráždivý kvůli obsahu zbytkového etanolu. Proto oči chráníme brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při potřísnění pokožky, umýt po práci vodou a mýdlem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou.

S ohledem na zbytkový etanol, se jedná o hořlavinu II. třídy. V případě, že je naplněn do aerosolových sprejů, kde je hnacím plynem propan, jde o hořlavinu I. třídy.

Separátor je nutné skladovat v plastových PE obalech.

Účinné látky:

Směs vyšších mastných kyselin a jejich esterů.

Balení:

Separátor se dodává v 1 m3 IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v dobře uzavřených plastových PE nádobách mimo dosah sálavého tepla, zdrojů vznícení a UV záření. Skladovací teplota 4 – 40°C.

Exspirace:

1 rok v uzavřeném obalu.

Separační pasta Toren 892-4

Určení:

TOREN 892-4 je vysoce účinná separační pasta určená k ochraně trysek svařovacích aparátů před zanesením. Neobsahuje silikony. Separační pasta chrání povrch trysky a její okolí proti ulpívání odletujících kapek kovu. Ty se po ukončení snadno z povrchu odklepnou, nebo opráší, aniž by zanechaly po sobě stopy.

Aplikace:

Prostředek se nanáší na trysku svařovacího aparátu tak, že se tato rozehřeje a do pasty celá ponoří. V důsledku působení tepla se pasta snadno rozpouští. Nanášené množství se volí tak, aby nedocházelo k tvorbě kapek na trysce a tím k úkapům.

Separátor je možné umýt běžnými organickými rozpouštědly, jako je benzín, petrolej apod.

Výhody:

 • Separátor byl zkoušen výrobci svařovací techniky a několika nezávislými svářečskými institucemi. Všichni kladně hodnotili jeho účinnost a výdrž.
 • Netoxický
 • Neobsahuje silikony

Upozornění:

Prostředek TOREN 892-4 je dráždivý. Proto oči chráníme brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při potřísnění pokožky, umýt po práci vodou a mýdlem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou. Nevdechovat aerosol.

Účinné látky:

Směs n-alkánů a alfa olefinů.

Balení:

Separační pasta se dodává v plechovkách 300 g a 75 g. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v originálním obalu. Skladovací teplota -20 až 55°C.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Širokospektrální odmašťovací prostředek Toren 792-2

Určení:

Odmašťovací prostředek je bezbarvá kapalina charakteristického zápachu. Jedná se o směs silných organických rozpouštědel. Intenzivně rozpouští jak polární, tak nepolární organické znečištění – mastnotu. Používá se pro lokální odmaštění a očištění ploch kovových výrobků a polyolefinů. Všude tam, kde není známo složení nečistot a je požadován vysoký účinek. Současně má dezinfekční vlastnosti. Prostředek neobsahuje sloučeniny halogenů, síry, dusíku, fosforu. Vzhledem ke svojí čistotě je možné jej použít na odmaštění a umytí potravinářských a zdravotnických výrobků a zařízení. (Je ovšem nutno vzít do úvahy, jaký druh znečištění se na výrobku nebo zařízení nachází.) Slouží jako náhrada chlorovaných odmašťovadel (např. perchloru). Rychle se odpařuje. Pro svoji hořlavost není vhodný pro použití v pračkách.

Aplikace:

Kapalina se nanáší na místo, které je zapotřebí odmastit, nástřikem, štětcem, nebo pomocí vhodného savého materiálu (např. hadr). Lze jej použít i ponorovým způsobem. Vzhledem k tomu, že prostředek znečištění pouze rozpouští, nijak ho chemicky nemění, je nutné jej nanášet v nadbytku tak, aby znečištění mohlo odtéct. Vhodné je rozpuštěné nečistoty zachytit a odstranit z povrchu pomocí savého materiálu.

Prostředek se velice rychle odpařuje. Pokud je požadované místo dobře odmaštěno, je povrch po odpaření kapaliny tak čistý, že na něm mohou být prováděny nejnáročnější povrchové úpravy, může přijít do styku s potravinami, být použit v prostorách Správné výrobní praxe, nebo přijít do styku s oxidačními činidly jako je např. kyslík (podmínkou je, že výrobek nebo zařízení jsou určeny pro danou oblast použití).

Upozornění:

Prostředek TOREN 792-2 je hořlavina I. třídy. Páry mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs. Je zapotřebí ho používat jen v dobře větraných prostorách, zabránit kontaktu se zdroji vznícení a provést opatření proti vzniku jisker od elektrostatického náboje. Nutno skladovat mimo dosah zdrojů vznícení.

Při požití může vyvolat poškození plic.

Vzhledem k tomu, že prostředek je silné odmašťovadlo, může vyvolat odmaštění a popraskání kůže. Pokud dojde ke kontaktu s pokožkou, zasažené místo ošetřete reparačním krémem.

Při práci používejte pracovní oděv, ochranné brýle a rukavice odolné ropným látkám. V případě nanášení stříkáním, pokud není zajištěna dobrá ventilace, používejte respirátor s filtrem na organické páry.

Prostředek je toxický pro vodní organizmy. Zabraňte jeho uvolnění do vod. Kapalina i obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

Jakmile dojde k odmaštění povrchu výrobku nebo zařízení, je tento povrch náchylný k tvorbě koroze.

Odmašťovadlo napadá gumy a některé plasty.

Účinné látky:

Směs alkánů, alkoholů a acetátů.

Skladování:

Skladujeme v originálních uzavřených obalech mimo dosah zdrojů vznícení.

Likvidace:

Vypotřebovaný prostředek TOREN 792-2 shromažďujte a předejte organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Univerzální odmašťovací prostředek Toren 762-5

Určení:

TOREN 762-5 (koncentrát 1:15) je biologicky odbouratelný vodný, univerzální prostředek k odmašťování a čištění silně znečištěných kovových výrobků. Výborně uvolňuje nečistoty z povrchu materiálu, chrání proti korozi. Optimální teplota použití je 40- 60 °C, ale prostředek spolehlivě funguje i při teplotách 8°C. Jen je nutné počítat s delšími časy. Je určen pro použití ponorem, nebo pro ruční mycí stoly. Ty by však měly být plastové, protože prostředek může rozpouštět některé barvy. Je vyprojektován na mytí železných i barevných kovů, ale vzhledem k tomu, že obsahuje inhibitory korze, které mohou reagovat s barevnými kovy, je použití přípravku vždy nutné předem odzkoušet.

Aplikace:

Před použitím je nutné prostředek naředit v předepsaném poměru, tj. na jeden kg čisticího koncentrátu přidat 15 kg vody. Voda může být použita z vodovodního řádu, ale nejlepších výsledků a největší životnosti prostředek dosahuje, pokud je naředěn destilovanou vodou.

Pokud je to možné, tak před zahájením čištění, zahřejeme roztok prostředku na 40- 60°C. S vyšší teplotou roste rychlost čištění a odmašťování. Prostředek je možné použít i při pokojové teplotě, ale v takovém případě se časy několikanásobně zvyšují oproti použití za tepla. Vodný roztok čisticího a odmašťovacího prostředku necháme působit nejméně 5 minut. (Přesná doba je závislá na aplikačním postupu, použitém zařízení, materiálu a jeho znečištění.) Při ponorovém způsobu je vhodné na konec mycího procesu přejet povrch výrobku štětkou. V mycích stolech se nejčastěji používají štětce nebo kartáče s vnitřním prouděním kapaliny. Také je možné pouze nechat kapalinu téct na výrobek přímo z hadice. Po úplném očištění povrchu materiálu, ukončíme proces a roztok necháme okapat. Poté je možné provést dosušení savým materiálem (např. utěrkou), případně dosušit proudem teplého vzduchu.

Po ukončení procesu mytí se lázeň nechá odstát. Na dně mycího zařízení se usadí aglomeráty mechanických nečistot. Ty je možné odpustit, nebo jinak mechanicky odstranit. Na povrchu čisticí kapaliny se odloučí vrstva nečistot lehčích než voda. Ty je možné mechanicky odebrat nebo odloučit pomocí vhodného separátoru.

Výhody:

 • Vysoká účinnost
 • Obsahuje pasivátory, které chrání povrch kovu chemickou reakcí
 • Obsahuje inhibitory koroze, takže po použití nedochází k rezavění nebo tvorbě patiny
 • Biologicky rozložitelný
 • Široké spektrum použití

Upozornění:

Prostředek TOREN 762-5 je dráždivý a zdraví škodlivý (oči). Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a tělo vhodným pracovním oděvem. Při požití nevyvolávat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou a vyhledat lékaře.

Přestože prostředek obsahuje odpěňovací složky, může v některých zařízeních dojít k tvorbě pěny. Pokud je pěna na závadu mycímu procesu, doporučujeme na povrch lázně nanést odpěňovač.

Účinné látky:

Neionogenní povrchově aktivní látka, chelaton, benzaminový inhibitor koroze.

Balení:

Koncentrát se dodává v 25 l, 50 l plastových sudech, ve 200 l barelech a v 1 m 3 IBC kontejnerech. Po dohodě se zákazníkem je možné dodat i v jiném obalu.

Skladování:

Skladujeme v plastových nebo kovových nádobách mimo dosah sálavého tepla a UV záření. Skladovací teplota 4 – 40°C.

Likvidace:

Vypotřebovanou lázeň prostředku TOREN 762-5 shromažďujeme a předáme organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů. Pokud je součástí mycího zařízení odlučování nečistot, pak lázeň cirkulujeme a pouze s odloučeným kalem se zachází jako s odpadem.

Exspirace:

2 roky v uzavřeném obalu.

Joomla Templates by Joomla51.com