Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Industrial washing

Simplex 100-120

Cleaning devices

Cleaning device on order Stabil Inox

Liquids

Liquids and replacement system

Rivets and riveting tools

Rivets and riveting tools

Konzervační oleje TOREN 201 a 205

Obecný úvod

Konzervační oleje TOREN 201 a TOREN 205 jsou světle žluté až nahnědlé kapaliny střední viskozity. Jedná se o směs vysoce jakostních ložiskových olejů, vysoce rafinovaných kapalných uhlovodíků, protikorozních inhibitorů a jiných aditiv.

Oba výrobky jsou určeny ke konzervaci kovových výrobků a to TOREN 201 výrobků ze železných kovů a TOREN 205 výrobků ze železných i barevných kovů, zejména z nelegovaných i legovaných ocelí, mědi, mosazi, slitin hliníku, slitin zinku a hořčíku, stříbra aj. Prostředky se používají jak v průběhu mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích, tak i ke konečné konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Konzervační oleje jsou vhodné pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou ochranu v souladu s ČSN 03 8205. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film, který v převážné většině případů není nutné odstraňovat.

Směrné doby ochrany (v měsících) jsou pro oba výrobky uvedeny v závislosti na podmínkách skladování a přepravy v následující tabulce.

TypVolná atmosféraSkladovací přístřešekNeklimatizovaný sklad
obal typu Vobal typu Pobal typu Vobal typu Pobal typu Vobal typu P
TOREN 201
1
6
9
12
18
24
TOREN 205
3
6
9
18
24
30

Vysvětlivky:

  • údaje jsou uvedeny v měsících
  • obal typu V - obal vodotěsný, propustný pro vodní páru, např. obal z voskového papíru
  • obal typu P - obal parotěsný, nepropustný pro vodu a málo propustný pro vodní páru, např. obal z polyetylénové fólie a se spoji uzavřenými svárem

Metody aplikace

Konzervační oleje TOREN 201 a TOREN 205 lze aplikovat natíráním, válečkováním, tamponováním, vzduchovým nebo bezvzduchovým stříkáním nebo přímo ponorem výrobků do konzervační lázně.

Prostředky lze ve většině případů libovolně kombinovat s provozními oleji i jinými konzervačními prostředky. Vhodná je zejména kombinace filmu konzervační a čistící kapaliny TOREN 141 nebo TOREN 145 a následně vytvářené vrstvy konzervačních olejů TOREN 201 a TOREN 205. Ochranný efekt lze zvýšit vhodným ochranným obalem.

Příklady použití

Ochrana strojírenských, hutnických, elektrotechnických aj. výrobků při přepravě (včetně přepravy zámořské) a skladování. Výrobky se po předchozím čištění a konzervaci ukládají do krabic, beden nebo kontejnerů. Prostředky lze využít pro potrubí, nádrže, zbraňové systémy, textilní stroje ap.

Výhody

Vysoká ochranná účinnost při nízké spotřebě, dlouhodobost ochranného působení, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany, univerzálnost účinku u oleje TOREN 205.

Balení

Konzervační oleje TOREN 201 a TOREN 205 se dodávají v plastových kanystrech o obsahu 30, 50, 60 l nebo v 200 l sudech. Podle přání zákazníka lze dodávat minimálně 10 l oleje v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat oleje jinak upravené podle zadání.

Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobků je 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření. Při skladování je nutno dodržovat zásady práce s hořlavinami IV. třídy.

Joomla Templates by Joomla51.com