Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Industrial washing

Simplex 100-120

Cleaning devices

Cleaning device on order Stabil Inox

Liquids

Liquids and replacement system

Rivets and riveting tools

Rivets and riveting tools

Vypařovací inhibitory koroze Toren 501 a 505

Vypařovací inhibitory koroze TOREN 501 a TOREN 505 jsou bílé až nažloutlé krystalické produkty vzájemných reakcí anorganických a organických bází, kyselin a jiných látek, dobře rozpustné ve vodě a etanolu.

Oba výrobky se řadí do skupiny antikorozních prostředků označovaných jako „čisté“, neboť ochrana je zabezpečována bez vytváření klasických silných povlaků ropných konzervačních olejů, vazelín nebo vosků. Charakteristickou vlastností těchto inhibitorů je jejich schopnost se nepřetržitě a dlouhodobě vypařovat do blízkého okolí chráněných výrobků a v případě vzniku kondenzované vlhkosti vytvářet v uzavřeném systému nekorosivní atmosféru.

Svým složením je TOREN 501 určen k ochraně kovových výrobků ze železných kovů a slitin těchto kovů, především k ochraně strojírenských výrobků z neušlechtilých i ušlechtilých ocelí. Inhibitoru lze použít např. k ochraně legovaných ocelí, slitin niklu, chrómu aj. Vypařovací inhibitor koroze TOREN 505 má rozšířenou protikorozní účinnost nejen na ochranu železných kovů, ale i na ochranu výrobků z barevných kovů a jejich slitin, zejména mědi, mosazi, bronzu, slitin hliníku ap.

Směrné doby ochrany (v měsících) jsou pro oba výrobky uvedeny v závislosti na podmínkách skladování a přepravy v následující tabulce.

Typ

 

Volná atmosféra

Skladovací přístřešek

Neklimatizovaný sklad

obal typu V

obal typu P

obal typu V

obal typu P

obal typu V

obal typu P

TOREN 501

9

12

12

36

24

36

TOREN 505

6

9

9

24

18

36

Legenda:

  • obal typu V – obal vodotěsný, propustný pro vodní páru, např. obal z voskového papíru 
  • obal typu P – obal parotěsný, nepropustný pro vodu a málo propustný pro vodní páru,
  • např. obal z polyetylénové fólie se spoji uzavřenými svárem

Metody aplikace

Vypařovací inhibitory koroze kovů TOREN 501 a TOREN 505 zabezpečují ochranu v množství 1 g v uzavřeném prostoru o objemu 3 až 4 litrů. Lze je aplikovat vsypáním nebo aerosolováním originálního prášku, nastříkáním vodného nebo etanolového roztoku, případně ponorem výrobků do roztoku inhibitoru. Velmi užívaná metoda aplikace inhibitorů je jejich nános na obalovém materiálu nebo obsah v emitorech.

Po aplikaci a zabalení výrobků či uzavření chráněného prostoru po vložení inhibitoru je nutné chráněné výrobky ponechat minimálně 20 hodin při teplotě vyšší jak 20°C, aby bylo docíleno ochranné atmosféry .

Příklady použití

Ochrana strojírenských, hutnických, elektrotechnických aj. výrobků při přepravě (včetně přepravy zámořské) a skladování. Výrobky po přípravě povrchu, např. čistícími prostředky TOREN 141 nebo TOREN 145, se ukládají do krabic, beden, kontejnerů a přikládá se vypočtené množství inhibitoru. Vnitřní prostory potrubí, nádrží a zásobníků, uzavřených rozvodů a jiných systémů se upraví potřebným množstvím inhibitoru např. aerosolováním a uzavírají se vodotěsnými a parotěsnými záslepkami (např. z polyetylénu), kovovými víky, šroubovatelnými uzávěry ap. Drobné výrobky, např. náhradní díly strojů a zařízení se po očištění balí do antikorozních papírů s inhibitorem koroze.

Výhody

„Čistá“ protikorozní ochrana, vysoká inhibiční účinnost, dlouhodobost ochranného působení, snadné nebo žádné odstraňování po ukončení ochrany.

Balení

Vypařovací inhibitory se dodávají v plastových nebo papírových obalech o obsahu 40 a 50 kg. Podle přání zákazníka lze dodávat minimálně 10 kg inhibitoru v obalech podle vzájemné dohody, případně lze dodávat již připravené roztoky inhibitoru podle zadání.

Skladovatelnost

Skladovatelnost výrobků je 24 měsíců v původním obalu ve skladech s teplotou od 5°C do 30°C při vyloučení vlivu přímého slunečního záření.

Joomla Templates by Joomla51.com