Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Industrial washing

Simplex 100-120

Cleaning devices

Cleaning device on order Stabil Inox

Liquids

Liquids and replacement system

Rivets and riveting tools

Rivets and riveting tools

Toren 745-1 na čištění slitin mědi

Určení:

Prostředek slouží k čištění kovových výrobků ze slitin mědi (bronz, mosaz, měď). Není vhodný na slitiny železa. Odstraňuje oxidační i hydrolytické produkty reakce slitin mědi s okolním prostředím (patinu).

Aplikace:

Před vlastní aplikací je nutné předmět odmastit. Pokud jsou na povrchu předmětu usazeny silnější vrstvy mastných nečistot (např. mastné saze) doporučujeme je umýt před použitím prostředku. Prostředek používáme v plastových nebo skleněných nádobách. Kovové nejsou vhodné. TOREN 745-1 se nejčastěji aplikuje ponorem předmětu do lázně prostředku. Lze jej však nanášet štětcem, postřikem, nebo nasycenou žínkou. Při nanášení je zapotřebí dbát, aby vytvořená vrstva prostředku byla stejnoměrná. Jinak hrozí nebezpečí nerovnoměrného odstranění patiny – tvorba šmouh, skvrn apod.

Vzhledem k vysoké účinnosti prostředku TOREN 745-1 je nutné neustále kontrolovat stav čištěného předmětu. V místech silněji zaneseného povrchu lze proces urychlit čištěním například plastovým kartáčem. Jakmile dojde k potřebnému vyčištění a odstranění patiny, přerušíme proces a předmět omyjeme vodou, která neobsahuje ionty halogenů.

Pak rychle usušíme, aby stékající kapky nevytvořily mapy na očištěném povrchu. Sušení lze provést savým materiálem a pak doschnutím při pokojové teplotě, nebo ofoukáním suchým tlakovým vzduchem, nebo v sušicí komoře, nebo proudem teplého vzduchu (fén, horkovzdušný ventilátor).

Pokud je požadován stejnoměrný lesklý povrch předmětu, provede se jeho doleštění běžnými mechanickými postupy. Např. lešticí pastou.

Přestože TOREN 745-1 obsahuje inhibitor koroze, ten slouží jako ochrana očištěného povrchu kovu během procesu čištění. Při oplachování dojde k jeho většinovému odstranění. Proto je vhodné očištěný a případně přeleštěný předmět zakonzervovat proti dalšímu vzniku nové koroze. K tomu slouží prostředky TOREN 145 nebo TOREN 205.

Lázeň TOREN 745-1 je možné použít opakovaně. Její vypotřebení je indikováno změnou barvy na zelenkavou. Prostředek je vyčerpán, pokud má zelenkavou barvu a do 2 hodin po jeho aplikaci není vidět na povrchu kovu žádnou změnu.

Upozornění:

Prostředek TOREN 745-1 je žíravý a dráždivý. Proto ruce chráníme rukavicemi, oči ochrannými brýlemi a dýchací cesty respirátorem. Při požití vyvolat zvracení, vypít větší množství čisté vody a vyhledat lékaře. Při zasažení oka, to promýt čistou vodou a vyhledat lékaře. Při pocitu dušení po nadýchání, vyvést postiženou osobu na čerstvý vzduch. Prostředek používat v dobře větraných prostorách.
Jakmile je povrch výrobku očištěn, stává se citlivým k dalším chemickým reakcím. Proto doporučuje i po opláchnutí pracovat v ochranných rukavicích, aby nedošlo k vytvoření otisků prstů na povrchu kovu a tím znehodnocení úpravy.

Předměty mohou být napadeny chemickými reakcemi nerovnoměrně a do různé hloubky. Proto i po očištění prostředkem TOREN 745-1 se mohou na povrchu kovu jevit skvrny, nebo mapy. Ty nejsou způsobeny nedostatečným odstraněním korozních produktů (patiny), ale rozdílnou porozitou kovu, nebo hloubkou. Taková místa pak mají rozdílné optické vlastnosti. Proto doporučujeme povrch předmětu po očištění přeleštit mechanickými prostředky – ne chemicky.

Složení:

Chelaton, citran amonný, hydroxid amonný, alkoholy, etylamin, neionogenní tenzid, benzaminový inhibitor koroze, voda.

Skladování:

Skladujeme v plastových nebo skleněných nádobách mimo dosah sálavého tepla a UV záření. Skladovací teplota 4 – 40°C.

Likvidace:

Vypotřebovanou lázeň prostředku TOREN 745-1 shromažďujeme a předáme organizaci oprávněné ze zákona pro likvidaci nebezpečných odpadů. Vypotřebovaná lázeň obsahuje vysoké množství měděných iontů a je proto nebezpečná pro životní prostředí.

Exspirace:

3 roky v uzavřeném obalu.

Joomla Templates by Joomla51.com